TILKYNNINGAR OG FRÓÐLEIKUR


10. apríl 2006 (6/4/06)

Viðbrögð vegna fuglaflensu - áhættustig II og setning reglna.

Meðfylgjandi er auglýsing landbúnaðarráðherra um tímabundnar varnaðaraðgerðir til að fyrirbyggja að fuglaflensa eða Avian Influensa berist í alifugla. Auglýsing ráðherra er sett að tillögu Landbúnaðarstofnunar með heimild í 8. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, með síðari breytingum.

Auglýsingin var sett í kjölfar þess að greinst hefur tilfelli fuglaflensu, Avian Influensu, af H5N1 stofni á Bretlandseyjum. Tillögur Landbúnaðarstofnunar byggja á því að færa viðbúnað vegna fuglaflensu á áhættustig II, en á því stigi er talin mikil hætta á að fuglaflensa geti borist til landsins.

Sjá fréttatilkynningu LBS nr. 2/2006 frá 20. febrúar 2006, þar sem fram koma upplýsingar um áhættustig vegna fuglaflensu.


AUGLÝSING
um tímabundnar varnaraðgerðir til að fyrirbyggja að
fuglaflensa eða Avian Influensa berist í alifugla.

1. gr.
Með vísan til þess að staðfest hefur verið tilvik fuglaflensu, Avian Influensu af H5N1 stofni á Bretlandseyjum, hefur landbúnaðarráðherra að fengnum tillögum Landbúnaðarstofnunar ákveðið að fyrirskipa eftirfarandi ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að hindra útbreiðslu og til að afstýra hættu og tjóni af völdum sjúkdómsins.

2. gr.
Öllum þeim sem halda alifugla (hænsnfugla, kalkúna, endur og gæsir) er skylt að fylgja eftirfarandi reglum:
a. Allir alifuglar skulu lokaðir inni í yfirbyggðu gerði eða húsi.
b. Gerðin og húsin skulu vera fuglaheld.
c. Tryggja skal að ekkert í umhverfi húsanna, s.s. fóður, laði að villta fugla.
d. Setja skal hatta á allar loftræstitúður.
e. Setja skal fuglanet fyrir allar loftræstitúður, op og glugga á þeim húsum þar sem alifuglar eru haldnir og skal öllum óviðkomandi bannaður aðgangur að húsinu með sérstökum merkingum á hurðum þess.
f. Allir sem sinna fuglunum skulu nota hlífðarfatnað (galla og stígvél), sem eingöngu er notaður þar, og skulu þeir einnig þvo og sótthreinsa hendur fyrir og eftir umhirðu fuglanna.
g. Óheimilt er að hafa önnur dýr hjá fuglunum, þ.m.t. hunda og ketti.
h. Vatn skal uppfylla kröfur gildandi reglugerðar um neysluvatn.
i. Gæta skal fyllsta hreinlætis í umgengni við fuglana og fylgja almennum hreinlætisreglum.

3. gr.
Finnist tveir eða fleiri dauðir fuglar á sama stað skal tilkynna um það án tafar til Landbúnaðarstofnunar (héraðsdýralæknis), sem tekur ákvörðun um aðgerðir.

4. gr.
Landbúnaðarstofnun hefur eftirlit með framkvæmd þessara reglna og getur veitt undanþágur frá þeim við sérstakar aðstæður, að því tilskyldu að smitvarnir séu nægilega tryggðar með öðrum hætti að mati stofnunarinnar.

5. gr.
Verði eigandi eða umráðamaður alifugla ekki við tilmælum Landbúnaðarstofnunnar um aðgerðir samkvæmt auglýsingu þessari getur landbúnaðarráðherra með vísan til 21. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, fyrirskipað bótalausa förgun eða eyðingu fuglanna að fengnum tillögum Landbúnaðarstofnunnar.
Brot gegn auglýsingu þessari varða sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Með mál vegna brota skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.
Um alifuglabú gilda einnig ákvæði reglugerðar nr. 251/1995 um aðbúnað og sjúkdómavarnir á alifuglabúum og útungunarstöðvum, með síðari breytingum.
Auglýsing þessi er sett með vísan til 8. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt síðari breytingum og tekur gildi 12. apríl 2006.

Landbúnaðarráðuneytinu, 6. apríl 2006.

F.h.r.

Ólafur Friðriksson.
Atli Már Ingólfsson.

Sækja auglýsingu á pdf skjali