TILKYNNINGAR OG FRÓÐLEIKUR


21. febrúar 2006

Viðbrögð við fuglaflensu

Starfshópur Landbúnaðarstofnunar um viðbrögð við fuglaflensu hefur fundað með yfirdýralækni og forstjóra stofnunarinnar um hvort færa eigi viðbrögð við fuglaflensu á áhættustig II. Tilefni þessarar umræðu er aukin dreifing fuglaflensu í Evrópu og greining sýna af dauðum fuglum sem fundist hafa í nágrannaríkjum okkar. Niðurstöður þessara rannsókna sýna hins vegar að enn hefur fuglaflensa (H5N1) ekki greinst í villtum fuglum á Bretlandseyjum eða í öðrum nágrannaríkjum.

Eins og fram kemur í meðfylgjandi upplýsingum um áhættustig fyrir viðbrögð við fuglaflensu er greining sjúkdómsins í nágrannaríkjum okkar ein af forsendum þess að viðbrögð verði færð af áhættustigi I yfir á áhættustig II. Því er niðurstaða Landbúnaðarstofnunar sú að ekki sé ástæða til breytinga á áhættustigi eins og mál standa nú.

Þrátt fyrir framangreinda niðurstöðu telur Landbúnaðarstofnun rétt að beina þeim tilmælum til þeirra sem eiga alifugla og sem reka alifuglabú að þeir skoði nú þegar þau viðbrögð sem nauðsynleg eru ef ákvörðun verður tekin um að færa aðgerðir á áhættustig II. Þetta á ekki síst við um kröfur um að hýsa alla alifugla og að huga að smitleiðum til að fyrirbyggja að fuglaflensa geti borist í alifugla. Margar af þessum ráðstöfunum eru eðlilegur og mikilvægur þáttur í daglegum rekstri alifuglabúa og hefur því víða verið komið á. Þessum aðgerðum þarf hins vegar að viðhalda og ganga úr skugga um að varnir gegn smitleiðum séu tryggðar.

Nánari upplýsingar um viðbrögð gegn fuglaflensu veita þeir Halldór Runólfsson yfirdýralæknir og Jarle Reiersen dýralæknir alifuglasjúkdóma, en sá síðarnefndi á sæti í starfshópi Landbúnaðarstofnunar um viðbrögð gegn fuglaflensu, ásamt þeim Auði Lilju Arnþórsdóttur sóttvarnadýralækni, Konráði Konráðssyni dýralækni svínasjúkdóma og Gunnari Erni Guðmundssyni héraðsdýralækni.

Landbúnaðarstofnun hefur skilgreint þrjú áhættustig vegna fuglaflensu og koma forsendur þær sem lagðar eru til grundvallar áhættugreiningunni ásamt viðeigandi viðbrögðum fram í meðfylgjandi upplýsingum.


Áhættustig vegna fuglaflensu - pdf

Áhættustig I

 • Lítil hætta á að fuglaflensa berist til landsins.
 • Fuglaflensa (H5N1) hefur ekki greinst á Bretlandseyjum eða í öðrum nágrannaríkjum.

  Viðbrögð
  Tryggja að alifuglar hafi ekki aðgang að yfirborðsvatni.
  Ekki fóðra alifugla utandyra.
  Tryggja að ekkert í umhverfi alifuglabúa laði að villta fugla.
  Skerpa umgengnisreglur.
  Tryggja góðar meindýravarnir.

Áhættustig II

 • Mikil hætta á að fuglaflensa berist til landsins.
 • Fuglaflensa (H5N1) greinist á Bretlandseyjum eða í öðrum nágrannaríkjum.
 • Fuglaflensa greinist í villtum fuglum hér á landi.

  Viðbrögð
  Til að forða því að smit berist inn á alifuglabú er m.a. lagt til að:
  Hýsa alla alifugla.
  Tryggja að fuglar sleppi ekki út úr húsum.
  Tryggja að ekkert í umhverfi alifuglabúa laði að villta fugla.
  Setja hatta á allar loftræstitúður.
  Setja fuglanet fyrir allar loftræstitúður, op og glugga.
  Öllum óviðkomandi verði bannaður aðgangur.
  Aðeins einn inngangur með fordyri verði í hverju eldishúsi.
  Hlífðarföt verði notuð fyrir nauðsynlega gesti.
  Þvottur og sótthreinsun handa verði í fordyri.
  Sótthreinsimottur eða –bakkar verði við inngang í fordyri.
  Rjúfa smitleiðir á milli dýrategunda.
  Tryggja góðar meindýravarnir.
  Tryggja góðar smitvarnir við vatnsból.
  Almennum hreinlætisreglum verði framfylgt (smit berst fyrst og fremst inn á búið með fugladriti).

Áhættustig III

 • Fuglaflensa greinist í alifuglum hér á landi.

  Viðbrögð
  Viðbragðsáætlun Landbúnaðarstofnunar tekur gildi.

 

Upplýsingar um áhættustig vegna fuglaflensu (pdf)