HEILBRIGÐI DÝRA

Dýralæknar skulu standa vörð um heilsu dýra í landinu. Einn þáttur í því starfi er að tilkynna og skrá smitsjúkdóma sem koma upp. Í dýrasjúkdómalögunum eru listar yfir tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma eða svokallaða A, B og C sjúkdóma. Þessi flokkun byggir að hluta til á flokkun alþjóðadýraheilbrigðismálastofnunarinnar (OIE) yfir dýrasjúkdóma þar sem sjúkdómarnir eru flokkaðir eftir því hve alvarlegir þeir eru og hvaða aðgerða skal gripið til komi upp grunur um smitsjúkdóm í dýrum.

Upplýsingar um dýrasjúkdóma er að finna hér (á viðbragðsvefnum)

Embætti yfirdýralæknis hefur útbúið viðbragðsáætlanir vegna alvarlegra bráðra smitsjúkdóma hjá öllum búfjártegundum. Þessar viðbraðgsáætlanir eru í stöðugri endurskoðun. Viðbragðskerfi yfirdýralæknis við smitsjúkdómum byggist á því að skilgreind séu viðbrögð þegar grunur vaknar um slíkan sjúkdóm. Grunsemdir um smitsjúkdóm geta borist yfirdýralækni frá héraðsdýralækni eða sjálfstætt starfandi dýralækni. Viðvörun yfirdýralæknis felst í að koma boðum um hættuástand til dýralækna héraðsins, allra héraðsdýralækna, opinberra stofnana og hagsmunaaðila innan héraðsins skv. skilgreindu viðvörunarkerfi og stýra þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir útbreiðslu smits.

FARA Á VIÐBRAGÐSVEFINN

26.01.2006: OIE sjúkdómaskrá - samanburður á stöðu dýrasjúkdóma á Íslandi og í 17 öðrum löndum.

27.01.2006: Verklagsreglur vegna hvalreka


 
 
 
 

Listi yfir bæi þar sem garnaveiki hefur fundist

(19. jan 2004)

 
   

Áhrif eldgosa á dýr
   


Tilraunadýra-
nefnd