GARNAVEIKILISTI 31. DESEMBER 2003

Garnaveiki hefur fundist síðast á eftirtöldum bæjum í sauðfé, geitum og nautgripum. Ártal er undirstrikað og feitletrað þegar um nautgripi er að ræða og auðkennt með (geit), ef veikin hefur fundist í þeirri dýrategund.
Á listanum eru bæir þar sem garnaveiki hefur fundist eftir 1992.

Rangárvallasýsla - Árnessýsla - Kjósarsýsla - Borgarfjarðarsýsla - Mýrasýsla - Snæfells- og Hnappadalssýsla - Dalasýsla - V-Húnavatnssýsla - A-Húnavatnssýsla - Skagafjarðarsýsla - Eyjafjarðarsýsla - S-Þingeyjarsýsla - S-Múlasýsla - A-Skaftafellssýsla

BÆR STAÐUR ÁRTAL

     
RANGÁRVALLASÝSLA

Bakkakot Rangárþingi-eystra 1996
Gíslholt Rangárþingi-ytra 1996
Guttormshagi Rangárþingi-ytra 2000
Kálfholt Ásahreppi 1998
Þjórsártún Ásahreppi 1993
     
     
ÁRNESSÝSLA

Flaga Villingaholtshreppi 2002
Hamar Gaulverjabæjarhreppi 2002
Þorleifskot (sæðingastöð) Hraungerðishreppi 2002
Ósabakki (H.Sv.) Skeiðahreppi 1998
Ásar Gnúpverjahreppi 2000
Hagi II (Ú.S) Gnúpverjahreppi 2003
Minni-Mástunga Gnúpverjahreppi 2002
Stóra-Mástunga Gnúpverjahreppi 1993
Bræðratunga Bláskógabyggð 2003
Heiðarbær II (Svb.E) Bláskógabyggð 1998
Kjóastaðir Bláskógabyggð 2003
Krókur Bláskógabyggð 1994
Miðdalskot Bláskógabyggð 2001
Torfastaðir Bláskógabyggð 1994
Básar (Bjarnastaðir) Grímsnes og Grafn.hreppur 2003
Brjánsstaðir Grímsnes og Grafn.hreppur 1998
Hagi Grímsnes og Grafn.hreppur 1995
Kringla Grímsnes og Grafn.hreppur 1993
Sólheimar Grímsnes og Grafn.hreppur 1999 (geit)
Bakki Ölfushreppi 1999
Hjallakrókur Ölfushreppi 2003
Reykjakot Ölfushreppi 2001
Sandhóll Ölfushreppi 1999
Stóri-Saurbær Ölfushreppi 1995
     
     
KJÓSARSÝSLA

Trausti Sigurðsson Hafnarfirði 1998
Vatnsendi (J.G.) Kópavogi 1997
Fjárborg RF31 (S.G.) Reykjavík 1998
Húsdýragarðurinn Reykjavík 1995 (geit)
Keldur Reykjavík 1995
Fjárborg RF28 (Þ.Þ.) Reykjavík 2003
Helgadalur Mosfellsbæ 1995
Reykjahlíð Mosfellsbæ 1998
Krókur Kjalarnesi 1995
Eilífsdalur Kjós 1995
Hjalli Kjós 1995
Grjóteyri Kjós 2000, 2002
Sogn Kjós 2001
     
     
BORGARFJARÐARSÝSLA

Galtalækur Skilmannahreppi 1993
Leirá Leirár- og Melasveit 1999
Neðra-Skarð Leirár- og Melasveit 2003
Skorholt Leirár- og Melasveit 2002
Hestur Borgarfirði 1996
Hrísar Borgarfirði 2002
Kross Borgarfirði 1994
     
     
MÝRASÝSLA

Bjarnastaðir Hvítársíðu 1993
Háafell Hvítársíðu 2001 (geit)
Sámsstaðir Hvítársíðu 1994
Ásbjarnarstaðir Borgarbyggð 1995
Brekka Borgarbyggð 1993
Hamrar Borgarbyggð 1995
Háhóll Borgarbyggð 2000
Hítardalur Borgarbyggð 2002
Hjarðarholt Borgarbyggð 1996
Hlöðutún Borgarbyggð 2000
Hólmakot Borgarbyggð 2001
Höfði Borgarbyggð 2002
Högnastaðir Borgarbyggð 1997
Höll Borgarbyggð 2001
Jarðlangsstaðir Borgarbyggð 1993
Kvíar II Borgarbyggð 1993
Litla-Gröf Borgarbyggð 2002
Staðarhraun Borgarbyggð 2001
Steinar Borgarbyggð 1996
Svignaskarð Borgarbyggð 1996
Valbjarnarvellir Borgarbyggð 1994
Valshamar Borgarbyggð 1998
Örnólfsdalur Borgarbyggð 1995
     
     
SNÆFELLS- OG HNAPPADALSSÝSLA

Brúarhraun Kolbeinsstaðahreppi 2001
Hallkelsstaðahlíð Kolbeinsstaðahreppi 2000
Hraunholt Kolbeinsstaðahreppi 1998
Jörfi Kolbeinsstaðahreppi 1996
Kolbeinsstaðir Kolbeinsstaðahreppi 1996
Krossholt Kolbeinsstaðahreppi 1998
Mýrdalur Kolbeinsstaðahreppi 1998
Snorrastaðir Kolbeinsstaðahreppi 1993, 1998
Stóra-Hraun Kolbeinsstaðahreppi 1993
Rauðkollsstaðir Eyja- og Miklaholtshreppi 1996
     
     
DALASÝSLA

Breiðabólsstaður Dalabyggð 1993
Dunkárbakki Dalabyggð 2001
Giljaland Dalabyggð 1998
Vörðufell Dalabyggð 1993
     
     
VESTUR-HÚNAVATNSSÝSLA

Ásbjarnarstaðir Húnaþingi vestra 2002
Illugastaðir Húnaþingi vestra 2001
     
     
AUSTUR-HÚNAVATNSSÝSLA

Guðrúnarstaðir Áshreppi 1994
Holt Torfalækjarhreppi 2003
Syðri-Löngumýri Svínavatnshreppi 1995
Balaskarð Skagabyggð 1998
Vindhæli Skagabyggð 1998
     
     
SKAGAFJARÐARSÝSLA

Bakki Skagafirði 1998
Bjarnastaðahlíð Skagafirði 1994
Enni Viðvíkursveit Skagafirði 2001
Fagranes Skagafirði 1993
Goðdalir Skagafirði 1994
Grindur Skagafirði 1993
Hegrabjarg Skagafirði 1997
Hjallaland Skagafirði 1993
Hlíðarendi Skagafirði 1998
Hofsvellir/Vesturhlíð Skagafirði 1994
Holtsmúli Skagafirði 2003
Hólakot Skagafirði 1999
Hverhólar Skagafirði 1994
Jaðar Skagafirði 1997
Lambanes Skagafirði 2001
Litla-Hlíð Skagafirði 2002
Minni-Reykir Skagafirði 1999
Steinn Skagafirði 1998
Stóra-Vatnsskarð Skagafirði 1997
Sölvanes Skagafirði 1994
Tunguháls I Skagafirði 1993
Veðramót Skagafirði 2003
Víðines Skagafirði 1998
Ytri-Hofdalir Skagafirði 1998
Ytri-Húsabakki Skagafirði 1998
Brekkukot Akrahreppi 1993
Frostastaðir Akrahreppi 1997
Kúskerpi Akrahreppi 1996
Stóru-Akrar Akrahreppi 1993
     
     
EYJAFJARÐARSÝSLA

Barká Hörgárbyggð 1999
Garðshorn á Þelamörk Hörgárbyggð 1995
Arnarstaðir Eyjafjarðarsveit 1997
     
     
SUÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA

Bárðartjörn Grýtubakkahreppi 1997
Grýtubakki III Grýtubakkahreppi 1995
Böðvarsnes Þingeyjarsveit 1994
Hallgilsstaðir Þingeyjarsveit 1994
Háls Þingeyjarsveit 2003
Sólvangur Þingeyjarsveit 2001
Veisa Þingeyjarsveit 2001
Víðivellir Þingeyjarsveit 2001
Þverá í Dalsmynni Þingeyjarsveit 2002
     
     
SUÐUR-MÚLASÝSLA

Vattarnes Fáskrúðsfirði 1997
Innri-Kleif Breiðdal 1995
Hnaukar Djúpavogshreppi 1999
Starmýri I Djúpavogshreppi 1999
     
     
AUSTUR-SKAFTAFELLSSÝSLA
Stafafell í Lóni Lóni 2003
Bjarnanes í Nesjum Hornafjarðarbæ 2003
Hagi í Nesjum Hornafjarðarbæ 1996
Hólabrekka á Mýrum Hornafjarðarbæ 2003
Hlíðarberg á Mýrum Hornafjarðarbæ 2003
Stóra-Ból á Mýrum Hornafjarðarbæ 1995