LÖG OG REGLUGERÐIR - BÚFJÁRRÆKT OG SÆÐINGAR

Búfjárrækt

Lög nr. 103/2002 um búfjárhald
Lög nr. 70/1998 Búnaðarlög

Reglugerð nr. 972/2005 um breytingu á reglugerð um merkingar búfjár nr. 289/2005.
Reglugerð nr. 289/2005 um merkingar búfjár
Reglugerð nr. 743/2002 um búfjáreftirlit o.fl.
Reglugerð nr. 438/2002 um aðbúnað nautgripa og eftrlit með framleiðslu mjólkur og annarra afurða þeirra
Reglugerð nr. 221/2002 um breytingu á reglugerð nr. 200/1998 um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár
Reglugerð nr. 613/2001 um uppruna og ræktun íslenska hestsins
Reglugerð nr. 60/2000 um eftirlit með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og geitfjár og eftirlit með framleiðslu kjöts og annarra afurða þeirra
Reglugerð nr. 59/2000 um vörslu búfjár
Reglugerð nr. 132/1999 um aðbúnað og heilbrigðiseftirlit hrossa
Reglugerð nr. 200/1998 um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár
Reglugerð nr. 149/1990 Heilbrigðisreglugerð (gripahús og skepnuhald)

Sæðingar

Reglugerð nr. 413/1999 breyting á reglugerð nr. 561/1994
Reglugerð nr. 561/1994 um búfjársæðingar og flutning fósturvísa

Leiðbeiningar til eftirbreytni við sauðfjársæðingar árið 1999

Lög og reglugerðir má einnig finna á vef Alþingis.