LÖG OG REGLUGERÐIR - FISKELDI

Fisksjúkdómar / fiskeldi

Lög nr. 50/1986 um Rannsóknadeild fisksjúkdóma

Reglugerð nr. 527/2003 um sýnatökuáætlanir og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á fisksjúkdómunum brisdrepi, iðradrepi og veirublæði.
Reglugerð nr. 526/2003 um skilyrði á sviði dýraheilbrigðis sem áhrif hafa á markaðssetningu eldisdýra og afurða þeirra.
Reglugerð nr. 525/2003 um dýraheilbrigðiseftirlit með innflutningi eldisdýra.
Reglugerð nr. 403/1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum
Reglugerð nr. 597/1989 og nr. 148/1992 um breytingu á reglugerð nr. 403/1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum

Fiskirækt og vatnafiskar

Lög nr. 50/1998 um breytingu á lögum um lax- og silungaveiði
Lög nr. 76/1970 um lax- og silungaveiði

Reglugerð nr. 105/2000 um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna
Reglugerð nr. 261/1996 um netaveiði göngusilungs í sjó
Reglur varðandi umsagnir vegna undanþágu frá ákvæðum 5. og 6. mgr. 23. greinar laga nr. 76/1970 um lax- og silungaveiði með síðari breytingum
Auglýsing 226/2001 um friðunarsvæði, þar sem eldi frjórra laxa (Salmo salar) í sjókvíum er óheimil


Lög og reglugerðir má einnig finna á vef Alþingis.