LÖG OG REGLUGERÐIR - MATVÆLAEFTIRLIT

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
Lög nr. 93/1995 um matvæli

Reglugerð nr. 919/2002 um mjólk og mjólkurvörur
Reglugerð nr. 438/2002
um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur
og annarra afurða þeirra
Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn
Reglugerð nr. 522/1994
um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla

 

 

Lög og reglugerðir má einnig finna á vef Alþingis.