MATVÆLAÖRYGGI

EFTIRLITSHANDBÓK OG EYÐUBLÖÐ

Eftirlitshandbók

Eyðublöð í tengslum við eftirlitshandbók:

Word / excel Pdf
Gátlisti um árlega skoðun á sláturhúsi/kjötpökkunarstöð/kjötfrystihúsi Gátlisti 1
Gátlisti um árlega úttekt á innra eftirliti sláturhúsa/kjötpökkunarstöðva Gátlisti 2
Áætlun um eftirlit í sláturhúsum (skjal nr. 1) Skjal 1
Áætlun um daglegt eftirlit í sláturhúsum (eyðublað 2) Eyðublað 2
Áætlun um vikulegt eftirlit í sláturhúsum (eyðublað 3) Eyðublað 3
Áætlun um mánaðarlegt eftirlit í sláturhúsum (eyðublað 4) Eyðublað 4
Áætlun um árlegt eftirlit í sláturhúsum (eyðublað 5) Eyðublað 5
Frávikaskýrsla (eyðublað 6) Eyðublað 6
Eftirlitsskýrsla (eyðublað 7) Eyðublað 7
Ársáætlun um sannprófun á innra eftirliti (eyðublað 8 a) Eyðublað 8 a
Mánaðaráætlun um sannprófun á innra eftirliti (eyðublað 8 b) Eyðublað 8 b
Vikuáætlun um sannprófun á innra eftirliti (eyðublað 8 c) Eyðublað 8 c
Sannprófun á innra eftirliti (eyðublað 9) Eyðublað 9
Fylgiseðill vegna kjötskoðunar (eyðublað 10) Eyðublað 10
Eftirfylgniskýrsla (eyðublað 11)
Eyðublað 11
   
Eyðublöð 1-11 saman í pdf skjali