SPURT & SVARAÐ - INN- OG ÚTFLUTNINGUR MATVÆLA OG DÝRA


Meira um inn- og útflutning

Til baka á spurt & svarað


Af hverju eru allar þessar reglur, boð og bönn um innflutning?
Tíðar utanlandsferðir Íslendinga, stóraukinn ferðamannastraumur til landsins og faraldrar stórhættulegra smitsjúkdóma s.s. gin- og kaufaveiki og svínapest á undanförnum árum, valda því að setja verður reglur um þá sem koma til landsins erlendis frá og koma til með að hafa snertingu við íslenskan landbúnað.

Efst á síðu


Má ég hafa kjöt með til Íslands?
Ferðamönnum er óheimilt er með öllu að flytja hrátt kjöt til Íslands. Einungis er heimilt að flytja hrátt kjöt til landsins þegar öllum tilskildum vottorðum skv. 5. og 7. gr. reglugerðar nr. 509/2004 hefur verið framvísað við embætti yfirdýralæknis til umsagnar og landbúnaðarráðuneytið hefur gefið formlegt innflutningsleyfi.

Allt að 3 kíló af soðnu kjöti má hafa meðferðis. Sanna þarf að kjötið sé soðið. Það verður á koma greinilega fram á umbúðum að varan sé soðin, að öðrum kosti er hún álitin ólögleg, verður gerð upptæk af tollgæslu og henni eytt. Óyggjandi merking um suðu getur verið "semicooked", "cooked", "fully cooked" þegar um kjötvörur er að ræða. Niðursoðið kjöt telst vera soðið og er því löglegt. Ekki er nægjanlegt að vara sé t.d. söltuð eða reykt.

Efst á síðu


Má ég hafa osta með til Íslands?
Já allt að 3 kíló, ef þeir eru sannanlega gerilsneyddir.
Sönnunarbyrðin er hjá þér. Það verður á standa skýrt á umbúðum að osturinn sé unninn úr gerilsneyddri mjólk, að öðrum kosti er hann talinn ólöglegur, verður gerður upptækur af tollgæslu og eytt.

Efst á síðu


Má flytja lifandi dýr til Íslands?
Óheimilt er með öllu að flytja með sér lifandi dýr til Íslands. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt, að fengnum meðmælum yfirdýralæknis, að veita undanþágu frá þessum ákvæðum, enda sé stranglega fylgt þeim fyrirmælum sem um slíkan innflutning eru sett. Sérstök reglugerð er í gildi um innflutning gæludýra. Nánari upplýsingar er að finna hér.

Efst á síðu


Má tollgæslan taka kjöt og osta af mér?
Komi ekki fram með óyggjandi hætti á umbúðum vörunnar að hún sé soðin eða gerilsneydd, sé um mjólkurafurðir að ræða, skal Tollgæslan skv. fyrirmælum yfirdýralæknis, gera vöruna upptæka og eyða henni. Frá þessu eru ekki neinar undantekningar né undanþágur veittar!

Efst á síðu


Hvaðan kemur innflutt nautakjöt til Íslands?
Á árinu 2003 voru flutt inn tæp 5000 kg frá Nýja Sjálandi og Danmörku.

Efst á síðu


Hvaðan og hvaða kjöt er flutt inn til Íslands?
Kalkúnar frá Danmörku (hráir) og Svíþjóð (hráir)
Kjúklingar frá Danmörku (hráir) og Svíþjóð (soðnir)
Endur (hráar) frá Svíþjóð, Finnlandi og Frakklandi.
Hreindýrakjöt (hrátt) frá Grænlandi og Finnlandi.
Svínakjöt (soðið) frá Danmörku.
Beikon (soðið) frá Þýskalandi.

Efst á síðu


Þarf vottorð með íslensku kjöti til útlanda?
Já. Embætti yfirdýralæknis hefur útbúið límmiða sem setja þarf á hverja einstaka einingu, þ.e.a.s. hvert stykki sem tekið er með sér af kjöti og laxi. Sé um stærri sendingar að ræða, eða mörg stykki, eru gefin út sérstök vottorð af embættinu.

Efst á síðu


Hvað má hafa mikið af íslenskum matvælum meðferðis til útlanda?
Athuga ber að samkvæmt reglum ESB má hver ferðamaður einungis hafa með sér 5 kíló af kjöti, en til Bandaríkjanna mega íslenskir ferðamenn koma með allt að 25 kíló af matvælum.

Mjög mikilvægt er að gæta þess að vörur sem teknar eru með séu greinilega merktar þannig að greinilega komi fram að þær séu úr verslun og í opinberri sölu hér innanlands.
Embætti yfirdýralæknis tekur ekki ábyrgð á því ef ferðamenn taka með sér meira magn en heimilt er í viðkomandi landi þó vottorð fylgi frá embættinu. Magn umfram leyfileg mörk er á ábyrgð eiganda.

Efst á síðu