AÐRIR VEFIR - TENGLASAFN
 

 

Yfirdýralæknisembætti annarra landa

Ástralía Commonwealth Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF)
Bandaríkin U.S. Department of Agriculture: Animal and Plant Health Inspection Service (USDA/APHIS)
Bretland Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
Danmörk Fødevarestyrelsen
Finnland Ministry of Agriculture and Forestry - Veterinary and Food Department
Frakkland Ministry of Agriculture and Fisheries
Holland Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries
Írland Ministry of Agriculture
Kanada Ministry of Agriculture and Agri-Food - Canadian Food Inspection Agency
Noregur Animal Health Authority
Svíþjóð National Veterinary Institute - Swedish Board of Agriculture
Sviss Federal Veterinary Office
Þýskaland Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML)
   
Listi yfir yfirdýralæknisembætti annarra landa - OIE


Landbúnaðarráðuneytið og undirstofnanir

Stjórnarráðið
Réttarheimild.is
Landbúnaðarráðuneytið
Aðfangaeftirlitið
Bændaskólinn á Hólum
Garðyrkjuskóli ríkisins
Hagþjónusta landbúnaðarins
Héraðsskógar
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
Landgræðsla ríkisins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Skógrækt ríkisins
Veiðimálastjóri
Veiðimálastofnun
Yfirkjötmat ríkisins

 

Ýmsar innlendar stofnanir

Fiskistofa
Hollustuvernd
Landlæknir
Lyfjastofnun
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
UmhverfisstofnunÝmsar erlendar stofnanir

EFSA (European Food Safety Authority)
OIE (Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin)
WTO (Alþjóðaviðskiptastofnunin)
EFTA
EMEA (Evrópska lyfjastofnunin)
Codex alimentarius (alþjóðastaðlaráðið)
FAO

Efst á síðu


Dýralæknafélög á Norðurlöndum


Dýralæknafélag Íslands

Den danske dyrlægeforening
Den norske veterinærforening
Sveriges Veterinärförbund
Finlands Veterinärförbund

Efst á síðu

Dýralæknaháskólar á Norðurlöndum

Den kgl. veterinær og landbohøjskole

Norges veterinærhögskole
Sveriges lantbruksuniversitet
Faculty of veterinary medicine, Finland

Efst á síðu

Ýmis dýralæknasamtök

British Veterinary Association (BVA)

British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)
Federation of Veterinarians of Europe
World Veterinary Association (WVA)
World Association for the History of Veterinary Medicine
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

Efst á síðu