DÝRALÆKNAR Á ÍSLANDI


   
REYKJAVÍK OG NÁGRENNI    
       
NAFN DÝRALÆKNIS STARFSSTAÐUR   VINNUSÍMI
Aðalsteinn Sveinsson Reykjavík Eftirlitsdýralæknir 567 4700
Anna Ólöf Haraldsdóttir Garðabær Dýralæknastofan Garðabæ 565 8311
Árni Mathiesen Reykjavík Sjávarútvegsráðherra 565 1158
Bernharð Laxdal Garðabær Deildarstjóri PharmaNor 535 7000
Björgvin Þórisson Hafnarfirði Sjálfstætt starfandi 8976879
Eggert Gunnarsson Reykjavík Tilraunastöð HÍ í meinafræði, Keldum 567 4700
Einar Jörundsson Reykjavík Tilraunastöð HÍ í meinafræði, Keldum 567 4700
Gísli Jónsson Reykjavík Dýralæknir fisksjúkdóma / Tilraunastöð HÍ, Keldum 567 4700
Gísli Sverrir Halldórsson Reykjavík Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits búfjárafurða 545 9750
Guðbjörg Þorvarðardóttir Reykjavík Dýralæknastofa Dagfinns 552 3621
Gunnar Örn Guðmundsson Reykjavík Héraðsdýralæknir Gullbringu- og Kjósarumdæmis 567 4700
Halldór Runólfsson Reykjavík Yfirdýralæknir 545 9750
Hanna María Arnórsdóttir Garðabær Dýralæknastofan Garðabæ 565 8311
Helga Finnsdóttir Reykjavík Dýralækningastofa Helgu Finnsdóttur 553 7107
Helgi Sigurðsson Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 540 9900
Hrund Hólm Reykjavík Aðalskrifstofa embættis yfirdýralæknis 545 9750
Hörður Sigurðsson Reykjavík Eftirlitsdýralæknir 567 4700
Jakobína Sigvaldadóttir Garðabær Dýralæknastofan Garðabæ 565 8311
Jarle Reiersen Reykjavík Dýralæknir alifuglasjúkdóma / Tilraunastöð HÍ, Keldum 567 4700
Katrín Harðardóttir Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 540 9900
Konráð Konráðsson Reykjavík Dýralæknir svínasjúkdóma, Bændahöllinni v/Hagatorg 563 0300
Kristín B. Guðmundsdóttir Reykjavík Rannsóknadeild dýrasjúkdóma, Keldum 567 4700
Líney Jónsdóttir Reykjavík Markaðsfulltrúi Ísfarm 540 8080
Lísa Bjarnadóttir Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 540 9900
Magnús H. Guðjónsson Keflavík Frkvstj. Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja 421 3788
Ólöf Loftsdóttir Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 540 9900
Ragnhildur Ásta Jónsdóttir Garðabær Dýralæknastofan Garðabæ 565 8311
Sigurborg Daðadóttir Hafnarfjörður Gæðastjóri Ferskar afurðir 566 8877
Sigurður Örn Hansson Reykjavík Aðstoðaryfirdýralæknir 545 9750
Sigurður Sigurðarson Reykjavík Dýralæknir nautgripa- og sauðfjársjúkdóma, Keldum 567 4700
Steinn Þ. Steinsson Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 540 9900
Steinunn Geirsdóttir Hafnarfjörður Sjálfstætt starfandi dýralæknir 461 5323
Tómas Jónsson Reykjavík Eftirlitsdýralæknir 567 4700
Vilhjálmur Svansson Reykjavík Tilraunastöð Hí í meinafræði, Keldum 567 4700
Þorvaldur H. Þórðarson Reykjavík Dýraspítalinn Víðidal 567 4700
       
VESTURLAND & VESTFIRÐIR    
       
NAFN DÝRALÆKNIS STARFSSTAÐUR   VINNUSÍMI
Auður Lilja Arnþórsdóttir Hvanneyri Dýralæknir júgursjúkdóma / Landbúnaðarháskólinn Hvanneyri 437 0000
Gunnar Gauti Gunnarsson Borgarnes Héraðsdýralæknir Borgarfjarðar- og Mýrarumdæmis 437 2200
Hildur Edda Þórarinsdóttir Flókadalur Sjálfstætt starfandi dýralæknir 435 1454
Margrét Katrín Guðnadóttir Borgarnes Sjálfstætt starfandi dýralæknir 437 2055
Rúnar Gíslason Stykkishólmur Héraðsdýralæknir Snæfellsnesumdæmis 438 1224
Sigríður Inga Sigurjónsdóttir Ísafjörður Héraðsdýralæknir Vestfjarðaumdæmis 456 3350
Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir Búðardalur Héraðsdýralæknir Dalaumdæmis 434 1122
       
NORÐURLAND      
       
NAFN DÝRALÆKNIS STARFSSTAÐUR   VINNUSÍMI
Aðalbjörg Jónsdóttir Akureyri Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar 461 4950
Alfreð Schiöth Akureyri Heilbrigðisfulltrúi Norðurlandi eystra 462 4431
Ármann Gunnarsson Akureyri Héraðsdýralæknir Skagafjarðar- og Eyjafjarðarumdæmis 460 4455
Bára Heimisdóttir Akureyri Eftirlitsdýralæknir 460 4455
Bárður Guðmundsson Húsavík Héraðsdýralæknir Þingeyjarumdæmi 471 3121
Egill Gunnlaugsson Hvammstangi Héraðsdýralæknir Vestur Húnaþingsumdæmis 451 2358
Einar Otti Guðmundsson Sauðárkrókur Eftirlitsdýralæknir 453 5259
Elfa Ágústsdóttir Akureyri Dýrapítalinn Lögmannshlíð 462 2042
Gestur Páll Júlíusson Akureyri Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar 461 4950
Guðrún Margrét Sigurðardóttir Varmahlíð Sjálfstætt starfandi dýralæknir 453 5358
Helga Gunnarsdóttir Akureyri Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar 461 4950
Helga Ragnarsdóttir Akureyri Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar 460 4455
Höskuldur Jensson Sauðárkrókur Sjálfstætt starfandi dýralæknir 453 6856
Karl Karlsson Akureyri Gæðastjóri Norðlenska 460 8850
Laufey Haraldsdóttir Sauðárkrókur Heilbrigðisfulltrúi Norðurlands vestra 453 5400
Ólafur Jónsson Akureyri Framkvæmdastjóri Bústólpa 460 3352
Sigríður Björnsdóttir Sauðárkrókur Dýralæknir hrossasjúkdóma, Hólum 453 5962
Stefán Friðriksson Blönduós Héraðsdýralæknir Austur Húnaþingsumdæmis 452 4170
Valdimar Brynjólfsson Akureyri Frkvstj. Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra 462 4431
Vignir Sigurólason Húsavík Héraðsdýralæknir Þingeyjarumdæmi 464 1936
       
AUSTURLAND      
       
NAFN DÝRALÆKNIS STARFSSTAÐUR   VINNUSÍMI
Björn Steinbjörnsson Egilsstaðir Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmi nyrðra 471 3121
Hákon Hansson Breiðdalsvík Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmis syðra 475 6648
Hjörtur Magnason Egilsstaðir Héraðsdýralæknir Austurlandsumdæmi nyrðra 471 3121
Kjartan Hreinsson Höfn í Hornafirði Héraðsdýralæknir Austur Skaftafellsumdæmis 478 2278
       
SUÐURLAND      
       
NAFN DÝRALÆKNIS STARFSSTAÐUR   VINNUSÍMI
Ásdís Linda Sverrisdóttir Selfoss Dýralæknaþjónusta Suðurlands 482 3060
Brigitte Brugger Selfoss Eftirlitsdýralæknir 480 1830
Ellen Ruth Ingimundardóttir Selfoss Eftirlitsdýralæknir .480 1830
Ellert Þór Benediktsson Hella Dýralæknamiðstöðin Hellu 487 5141
Grétar Hrafn Harðarson Hella RALA, Tilraunastöðin Stóra-Ármóti, Selfossi 482 1924
Guðmundur Bjarnason Hella Dýralæknamiðstöðin Hellu 487 5141
Gunnar Þorkelsson Kirkjubæjarklaustur Héraðsdýralæknir Vestur Skaftafellsumdæmis 487 4638
Gunnlaugur Skúlason Selfoss Sjálfstætt starfandi dýralæknir 486 8820
Hrund Lárusdóttir Selfoss Eftirlitsdýralæknir 480 1830
Katrín Andrésdóttir Selfoss Héraðsdýralæknir Suðurlandsumdæmis 480 1830
Kristín Silja Guðlaugasdóttir Selfoss Eftirlitsdýralæknir 480 1830
Lars Hansen Hvolsvöllur Dýralæknaþjónusta Suðurlands 482 3060
Páll Stefánsson Selfoss Dýralæknaþjónusta Suðurlands 482 3060
Rögnvaldur Ingólfsson Selfoss Eftirlitsdýralæknir 480 1830
Sigurður I. Jóhannsson Flúðir Dýralæknaþjónusta Suðurlands 482 3060
Svafa Sigurðardóttir Þorlákshöfn . .
Sveinn Ólason Selfoss Dýralæknaþjónusta Suðurlands 482 3060
Þorsteinn Ólafsson Selfoss Búnaðarsamband Suðurlands 482 1611